Daggmasken

Daggmasken är ett föräldrakooperativ vid Södervärn med ekologisk inriktning. Vi har 30 platser fördelade på två avdelningar.

Föräldrakooperativ innebär att föräldrarna har bildat en ekonomisk förening som driver förskolan. Alla barnens föräldrar ansvarar för hela verksamheten från ekonomi och personal till mat och städning. Detta kräver ett speciellt engagemang från dig som förälder.

Du deltar i de beslutsfattande mötena, städ- och trädgårdsdagar och särskilda ansvarsområden fördelas mellan föräldrarna. Ett kooperativ kräver engagerade föräldrar som kan avsätta tid för driften av barnets förskola. Den pedagogiska verksamheten sköts av personalen.

I övrigt följer föräldrakooperativet kommunens regler för förskoleverksamhet.

Mer om Daggmaskens verksamhet.

Här kan du göra en intresseanmälan.

Information för föräldrar som har barn på Daggmasken.