Daggmasken - Verksamhet

På Daggmasken arbetar idag sex pedagoger och en kokerska. Det gemensamma målet för oss som arbetar på Daggmasken är att ge varje barn en stark känsla av tillhörighet och gemenskap. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss och i barngruppen. Omsorg och trygghet innefattar allt från de yngsta barnens tröst och närhet till det stora barnets visshet om att det alltid finns en vuxen att gå till om man behöver hjälp.

I köket lagar vår kokerska maten från grunden och i så stor utsträckning som möjligt ifrån ekologiska varor. All mat planeras noga för att innehålla hela kostcirkeln.

Daggmasken har öppet mellan 07.00-17.00

Ladda ner Daggmaskens Broschyr för mer information.